De hamvraag

HOE START IK EEN CIRKEL?

 

VOLG (bijvoorbeeld) DIT ONLINE STAPPENPLAN

 

Basisregel: niets moet, alles kan. Het enige wat je echt nodig hebt, is het verlangen om een cirkel te starten. Onderstaande tips kunnen je inspireren om van daaruit verdere stappen te ondernemen.

 

I. Lees de doelstellingen van een Vrouwencirkel

II. Beantwoord voor jezelf (eventueel) de volgende vragen

III. Zoek je groep bijeen

IV. Bepaal je plek

V. Definieer de aard van je bijeenkomsten

VI. Plan je eerste bijeenkomst

VII. Wat doe je tijdens de eerste bijeenkomst?

VIII. Hou je bijeenkomsten gevarieerd

IX. Stimuleer ieders inbreng

X. Zie een crisis als kans

XI. Evalueer op tijd en stond

XII. Laat los wanneer het ‘over’ is

XIII. Zorg ervoor dat het plezant blijft

 

 

 

 

 

I. Lees de doelstellingen van een Vrouwencirkel

 

Waarom willen we cirkelen en wat is het cirkelmanifesto?

Kun je hier in brede zin achter staan?

 

 

II. Beantwoord voor jezelf (eventueel) de volgende vragen:

 

Waarom wil je graag een vrouwencirkel starten?

 • Doe je het voor jezelf – en wat hoop je er voor jezelf uit te halen?

 • Doe je het voor de andere vrouwen – en wat hoop je dat zij eruit halen?

 • Zijn er waarden/eigenschappen/krachten die je belangrijk vindt en die je graag zou stimuleren of meer in vrouwen of in de samenleving weerspiegeld zien?

 • Heb je een idee hoe jij vrouwen zou kunnen stimuleren om ze in zichzelf te vinden en naar buiten te brengen?

 • Wat heb jij vrouwen in het bijzonder te bieden?

 • Wat zijn jouw talenten als persoon?

 • Wat is jouw inbreng qua vaardigheden, kennis, ervaring…?

 • Wat onderscheidt jou van andere vrouwen?

 • Waar krijg jij doorgaans complimenten voor?

 • Voor welke mindere eigenschappen weet je uit ervaring dat je een beetje moet opletten in je contact met vrouwen?

 • Wat zijn meer verborgen capaciteiten die je graag tot uiting wil (leren) brengen?

 

III. Zoek je groep bijeen

 

Hoor rondom je of een aantal vrouwen geïnteresseerd zouden zijn om op regelmatige basis samen te komen. Ze hoeven elkaar zeker niet allemaal te kennen, in tegendeel. Sta open voor een gevarieerde groep, het zal het cirkelmodel voordelen bieden! Je kunt ook hier een oproep zetten om je groep te vervolledigen met mensen uit je (brede) omgeving.

Een ideale begingroep heeft 6 à 7 leden. Maar ook met minder kun je van start gaan. Meer maakt het soms moeilijker om in vertrouwen te gaan, zeker in het begin. Hou het aantal sowieso maximum bij 12.

 

 

IV. Bepaal je plek

 

Zoek een aangename plek waar dit aantal makkelijk kan zitten, zonder gestoord te worden. Zorg ervoor dat familieleden op de dag van de bijeenkomst de deur uit zijn (als dat kan), dat maakt het vertrouwelijker.

In het salon samen zitten maakt het gemoedelijker, rond de tafel zitten houdt de geesten wat alerter. Je kunt ook afwisselen. Later kun je met je groep al eens de natuur intrekken of op verplaatsing samenkomen, maar het is misschien goed om eerst een plek van vertrouwen te creëren door een aantal bijeenkomsten op dezelfde plaats te laten plaatsvinden.

Zorg voor een (klein) hapje en een drankje. Kies of er continu drank beschikbaar is, of of je liever een pauze voorziet. Een pauze kan na mondelinge uitwisseling of meditatie soms deugd doen om de beentjes te strekken.

 

 

V. Definieer de aard van je bijeenkomsten

 

Aan de hand van enkele gesprekken met mogelijke geïnteresseerden, wordt je misschien duidelijker wat deze vrouwen bijeenbrengt en wat jullie samen zouden kunnen doen. Of misschien heb je zelf een duidelijk doel waarom je de cirkel wilt opzetten. Bepaal waar het in jullie groep vooral om zal draaien. Later kan dat uiteraard nog evolueren, maar om de andere vrouwen aan te trekken, is het goed als je voor jezelf duidelijk kunt stellen waarop je focus ligt in je ‘werking’.

Bespreek met de bestaande kern hoe vaak je zou willen samenkomen (1 x per maand, 2 x per maand, 1 x om de 6 weken…), de plek, de uren, en leg enkele mogelijke data vast.

 

 

VI. Plan je eerste bijeenkomst

 

Stuur een uitnodiging uit naar mogelijke geïnteresseerden voor een eerste bijeenkomst bij je thuis (of elders, als het thuis niet mogelijk is). Deze uitnodiging bevat:

 • jouw korte motivatie om dit te doen

 • de bedoeling van de cirkel

 • de frequentie van samenkomen

 • de datum en het uur waarop je eerste bijeenkomst plaatsvindt en eventueel enkele volgende data

 • het adres waarop je samenkomt

 • het maximum aantal mensen dat je toelaat

 • een mailadres en/of telefoonnummer waarop mensen kunnen reageren

 • eventueel de vraag om deze uitnodiging door te sturen naar mogelijke geïnteresseerden

 • een eventuele verwijzing naar deze website en/of de jouwe, zodat ze meteen meer kunnen lezen

Zorg ervoor dat de uitnodiging de sfeer uitstraalt die je met je cirkel wilt teweegbrengen: toegankelijk, vrolijk, intiem, vertrouwelijk, speels, creatief… Je persoonlijkheid, je motivatie, je woorden en de energie die je erin steekt, zullen bepalen wie er door je uitnodiging aangetrokken wordt. Het hoeft zeker niet professioneel of serieus te zijn, hoe authentieker – hoe meer “jij” – hoe beter.

Je kunt in je mailing ook voorstellen dat de eerste bijeenkomst vrijblijvend is ter kennismaking, zodat vrouwen kunnen komen ‘proeven’. Vanaf de tweede bijeenkomst kun je dan iets meer engagement vragen.

 

 

VII. Wat doe je de tijdens eerste bijeenkomst?

 

Bereid je eerste bijeenkomsten goed voor. Later kun je iets meer improviseren, zeker als de groep een bepaalde vertrouwdheid gevonden heeft. Maar in een groep van vrouwen die elkaar niet goed kennen, creëert het veiligheid als er iemand de touwtjes in handen neemt en weet wat er zal gebeuren.

 

Bij de eerste bijeenkomst is het zaak dat de verschillende vrouwen (vaak van verschillende leeftijden, achtergronden…) elkaar leren kennen. Besteed dus voldoende tijd aan de kennismaking. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor (zie tips en inspiratie), maar een eenvoudige manier is een ‘kennismakingsrondje’. Laat iedereen zich kort voorstellen en vertellen waarom deze uitnodiging haar aantrok. Ga zo de cirkel af. Begin bij jezelf om het ijs te breken en de toon een beetje te zetten, en eindig ook met jezelf door te vertellen wat je die avond verder van plan bent te doen. Plan een activiteit, oefening, gespreksthema dat typerend is voor wat je met deze groep wenst te doen.

 

Geef op het einde eventueel bovenstaande vragenlijst mee die je zelf beantwoord hebt voor je aan de kring begon of stel zelf een vragenlijst samen over dingen die je boeien en je graag van de aanwezige vrouwen verneemt (klik hier voor aanvullende vragen). Het is een goede gelegenheid voor iedereen om hierover na te denken. Eventueel kun je de vragen in een volgende bijeenkomst samen bespreken (of in stukjes, om het niet te zwaar te maken). Het geeft meteen voer tot uitwisselen.

Zo ontdek je ook elkaars talenten en mogelijke valkuilen, wat de interactie makkelijker en transparanter zal maken.

Aan de hand van zulke gesprekken zul je waarschijnlijk ook ontdekken dat de talenten in de groep verdeeld zijn: er is iemand die iedereen op zijn gemak stelt, iemand die goed kan bijleggen, iemand die makkelijk plezier inbrengt, iemand die makkelijk spreekt, een ander die eerst dieper nadenkt, enzovoort… Alle talenten zullen in jullie werking van nut zijn.

Waardeer ieders inbreng. Dat is één van de aspecten van een cirkel: ieder heeft talenten en kan die inbrengen in de groep. Besef tegelijk dat je samen komt om van elkaar te leren. Hoe flexibiler we alle deelaspecten van onze persoonlijkheid kunnen neerzetten, hoe vollediger vrouw en mens we kunnen zijn.

 

 

VIII. Hou je bijeenkomsten gevarieerd

 

Elke cirkel zal zijn eigen focus hebben. De een wil graag vooral uitwisselen, de ander samen creatief zijn, een derde groep is erg meditatief… De oorspronkelijke intentie heeft de samenstelling van de groep bepaald.

Maar wat je samen ook doet, probeer binnen je avond wat afwisseling te voorzien. Voorzie een moment van uitwisseling, zodat je sowieso elkaars stem gehoord hebt. Maak het een moment stil om wat dieper in jezelf te zakken. Stel bijvoorbeeld een vraag waar ieder in stilte even over kan nadenken of laat ze ideeën opschrijven. Sta je open voor meditatie, kun je een visualisatie of meditatiemoment inlassen. Geef daarna wat ruimte voor spontaniteit, iets geks, zet zotte muziek op, laat iedereen opstaan voor een drankje en een hapje. Je kunt zelfs voor wat beweging of dans zorgen of even naar buiten gaan.

 

 

IX. Stimuleer ieders inbreng

 

De persoon die de groep bijeengebracht heeft, zal altijd een beetje als de organisatrice worden gezien, maar voel goed in welke creativiteit er in de groep aanwezig is. Stimuleer elkaar om bij te dragen aan de volgende bijeenkomst. Iemand die goed kookt, kan eens een hapje meebrengen. Iemand die veel van kruiden weet, kan een kruidenwandeling organiseren. Heb je te maken met hooggevoelige kinderen en wil je daar eens over praten, kan één van de moeders misschien enkele teksten voorbereiden om te bespreken. Laat iemand een van de oefeningen die je tussen onze tips vindt, voorbereiden…

De bedoeling van een cirkel is om de rijkheid van de groep te ontdekken. Elkaar te kruisbestuiven. Te leren van elkaars ervaring. Dingen genuanceerder te leren bekijken door verschillende ervaringen naast elkaar te leggen. Te ontdekken dat wat jij minder goed kunt (gelukkig) aangevuld kan worden door één van de anderen. Zo ervaar je in een kring dat je niet alles hoeft te kennen, weten, doen, zijn, maar dat je ook kunt vertrouwen op het talent van de ander. De antwoorden voor de huidige problemen in de samenleving liggen niet meer bij één mens, maar iedereen draagt een stukje van het antwoord in zich. Het is dus zaak alle stukjes bijeen te leren leggen.  

 

 

X. Zie een crisis als kans

 

Waar mensen bijeenkomen, zal er altijd eens onenigheid zijn. Mensen die zich aan elkaar storen. Iets wat gezegd is dat kwetst. Een ontboezeming die niet goed ontvangen is. Een sessie die tegenvalt. Karakters die botsen… Eén van de doelstellingen van de cirkels is precies om deze pijnpunten tussen vrouwen te leren hanteren. Eén geruststelling: ze zijn normaal. Ze zijn des mensen. Alleen is het belangrijk om niet in de crisis te blijven steken, maar er iets mee te proberen doen. Meer verzoenende of intuïtieve mensen kunnen op zo’n moment in de kring een belangrijke rol spelen. Omdat ze vaak inzien waar de angel werkelijk zit.

Het kan zijn dat iemand een paar zittingen niet wenst te komen. Dat is oké, maar hou contact. Laat weten dat je bezorgd bent en dat je hoopt dat het zich oplost. Medieer tussen de partijen, maar durf de verantwoordelijkheid ook daar laten waar hij hoort.

 

 

XI. Evalueer op tijd en stond

 

Hou na een trimester of een half jaar een kleine evaluatie. Check in de groep of de cirkel evolueert zoals gehoopt en of er aan bod komt wat iedereen had verwacht. Indien niet, zoek dan samen naar oplossingen.

Ook op het einde van elke zitting kun je telkens in een korte praatronde horen hoe iedereen de bijeenkomst ervaren heeft. Stimuleer mensen om eerlijk te zijn en zeg dat het best oké is als iemand het wat minder gevonden heeft. Kan gebeuren en kan aan allerlei factoren liggen. Alles is goed. Vraag in dat geval eventueel door of de vrouw die spreekt, weet waar haar teleurstelling aan ligt. Neem de kritieken ter harte, en voel of ze bekrachtigend bedoeld zijn. Zijn ze dat niet – zijn ze aanvallend bedoeld – spreek de persoon dan achteraf even apart om te zien wat er scheelt. Niet alles hoeft in groep gedeeld te worden.

Door oprecht te durven uitspreken hoe iedereen zich voelt, draagt iedereen bij aan het wel Cirkfunctioneren en evolueren van de cirkel. Elke deelnemer draagt hierin een verantwoordelijkheid, niet alleen de organisatrice. Dat is eigen aan een cirkel. Laat dat ook weten, mensen zullen zich betrokken voelen en het zal hen aanzetten zich uit te spreken en mee naar oplossingen te zoeken.

 

 

XII. Laat los wanneer het ‘over’ is

 

Alles kent een begin en een einde. Probeer intuïtief aan te voelen of de cirkel het doel en de mensen nog dient. Het kan zijn dat sommigen wegblijven en nieuwen toetreden. Nieuwe mensen kunnen een welkome nieuwe wind doen waaien of een bestaand evenwicht (tijdelijk) wat verstoren. Bespreek dit.

Het kan dat enkelen zich afsplitsen en een eigen cirkel starten. Zie hierin niet meteen een teken van mislukking, groepen kennen een natuurlijk verloop en veranderen organisch. Wat ooit was, hoeft niet eeuwig te blijven. Misschien delen sommigen van de groep een thema waar de anderen weinig voeling mee hebben en hebben zij elkaar in de kring ‘gevonden’. Dan is dat op zich een mooi succes, of ze nu blijven of gaan maakt niet uit. Wees flexibel en blijf vanuit je hart handelen. Blijf alert en hou je oorspronkelijke missie in het oog: alles wat vrouwen dichter bij zichzelf, hun intuïtie en hun authentieke kracht brengt, is goed. Alles wat hen ervan afhoudt, buig je beter om of laat je los.

 

 

XIII. Zorg ervoor dat het plezant blijft

 

Stel je door alles heen vooral één vraag: vind ik het nog plezant? Want uiteindelijk draait het daar allemaal om. Plezier is de lijm de vrouwen bijeenhoudt. :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“We zijn stuk voor stuk vrouwen die het belangrijk vinden om de authentieke vrouwelijke kracht weer te activeren en in gezonde balans te brengen met het mannelijke."