De basis van het cirkelgegeven is

- dat iedereen de ruimte en tijd krijgt om zich uit te drukken, zonder dat een ander tussenbeide komt of advies geeft

- dat er een sfeer is van openheid en niet-oordelen

- dat wat in de cirkel uitgesproken wordt, veilig is en dat er respectvol mee wordt omgegaan

- dat iedereen aangesproken wordt op de eigen verantwoordelijkheid 

 

De basis van alles

HET CIRKELMANIFESTO

 

Basis van het cirkelgebeuren is de onderlinge afspraak dat alle betrokkenen actief en bewust wensen bij te dragen aan een sfeer van gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen. Zonder deze basis zal de werkelijke betekenis van een cirkel zich niet kunnen ontvouwen.

 

Een sfeer van vertrouwen creëren, doe je niet 'zomaar'. Dat vraagt een moment van eerlijkheid met jezelf, een oprechte betrokkenheid met de anderen en respect voor het doel van de samenkomst. 

Het kan een hulp zijn om het cirkelmanifesto door te nemen en bij elke zin even stil te staan bij wat dit voor jou en/of de andere aanwezige vrouwen betekent. Maar je kan ook een eigen versie neerschrijven van wat de cirkelwaarden voor jouw groep betekenen.

 

  • Ik engageer mij om eerlijk te zijn naar jou toe.

  • Ik engageer mij om verantwoordelijkheid op te nemen voor mezelf.

  • Ik beloof om hulp of steun te durven vragen, als ik dat nodig heb.

  • Ik beloof om tijd voor mezelf te durven vragen, als ik dat nodig heb – en dat is geen afwijzing naar jou toe.

  • Ik zal niet proberen jouw problemen op te lossen.

  • Ik vind het belangrijk om naar je luisteren, zonder mijn mening, advies of oordeel toe te voegen.

  • Ik beloof wat je vertelt voor mezelf te houden.

  • Ik beloof dat ik niets negatiefs over jou zal zeggen naar anderen toe.

  • Ik eer jouw schoonheid, kracht en talenten.

  • Ik zal er alles aan doen om me met de groep te verbinden en zal jou ondersteunen om hetzelfde te doen.