Voor de snelle lezer

Waarom we willen cirkelen? Gewoon…

1. Omdat we er zin in hebben :-).

2. Omdat 'onder vrouwen' zijn iets anders met ons doet dan onder mannen en vrouwen zijn. 

3. Omdat het hectische leven ons soms vraagt om stil te staan.

4. Omdat we andere vrouwen niet als concurrenten, maar als handlangers willen zien.

5. Omdat het handig is om de vrouwen uit de (brede) omgeving te leren kennen.

6. Omdat de wereld nood heeft aan een gezonder evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke waarden.

7. Omdat we samen meer impact kunnen hebben op onze omgeving en op de wereld.

 

Voor wie (nog) meer wil weten...

Ons verlangen om vrouwen aan te zetten om weer massaal te gaan cirkelen, kadert in een breder maatschappelijk doel. Lees hier meer over

 

 

 

I

7 verse argumenten

WAAROM HET TIJD WORDT DAT WE GAAN CIRKELEN

 

In de 1e plaats omdat we er zin in hebben. :-) Omdat vrouwen gewoon gezelligheidsbeesten zijn en dringend meer tijd moeten maken voor zichzelf. Een vaste ‘niet-negotiable’ afspraak in de agenda en een bende vrouwen in de rug die ons in dit verlangen bekrachtigen… het is gewoon mooi meegenomen. 

In de 2e plaats omdat er iets anders gebeurt als vrouwen ondereen zijn dan als er mannen bij zijn. 
Waarom (voorlopig nog) zonder mannen? Omdat het ons op dit moment goed lijkt om weer een aantal zaken onder vrouwelijke ogen te bespreken, net zoals mannen, bijvoorbeeld rond een vuur, op een andere manier kunnen nadenken over aspecten van zichzelf dan wanneer er vrouwen bij zouden zijn. Willen we echt constructief gaan samenwerken, dan vraagt dit dat beide partijen zich even beraadslagen over wie ze ann 2015 zijn en wat ze werkelijk willen. 

 

Ten 3e, omdat heel wat vrouwen, aan concrete situaties in hun dagelijkse leven, voelen dat het tijd wordt om ‘iets’ aan hun leven te veranderen. Borrelende, creatieve ideeën waar maar geen ruimte voor lijkt te zijn, of confrontaties met stress, thema’s op het werk, gezondheidsitems, zogenaamd ‘niet-aangepaste’ kinderen… brengen ons ertoe te zeggen: genoeg. Genoeg aan steeds meer en steeds sneller… Tijd voor een adempauze: we willen evalueren waar we staan in ons leven, wat we willen lossen en met welke (nieuwe) ingrediënten we verder willen gaan. We willen ook de tijd nemen om de wereld rond ons in vraag te stellen, te evalueren en te zien wat we eraan zouden kunnen toevoegen.

 

Ten 4e, omdat het deugd doet om onder vrouwen onze ‘maskers’ te mogen afzetten. Vrouwen zijn zich – misschien wel door de hoge verwachtingen die aan ons gesteld worden – ‘sterk’ gaan houden tegenover elkaar en zijn zelfs met elkaar gaan concurreren. Terwijl verbinding van oudsher juist onze troef was, en we veel stress kunnen lossen door onze gevoelens en gedachten in vertrouwen met elkaar te delen.

Het is tijd dat vrouwen elkaar weer als handlangers gaan ervaren. Niet meer zoals oudsher vanuit een verbinding in eenvormigheid (waardoor vrouwen zich aan elkaars normen gaan conformeren), maar vanuit een verbinding in respect voor individueel verschil.

 

Ten 5e omdat cirkels lokale ontmoetingsstructuren zijn en het ons nuttig lijkt om weer te weten naast wie je woont. Dat hoeft niet letterlijk je buurvrouw te zijn, maar weer aanknopen met vrouwen uit de (brede) omgeving is goed voor de sociale cohesie en kan ook heel nuttig zijn in het leven van elke dag. Nu en in de toekomst, waar we waarschijnlijk meer en meer op lokale structuren aangewezen zullen zijn. 

 

Ten 6e omdat we voelen dat de wereld nood heeft aan ‘meer vrouwelijkheid’. Onze samenleving wordt gedomineerd door wat we zouden kunnen noemen typisch ‘mannelijke’ waarden (individualiteit, vooruitgang, groei, winst, prestatie, concurrentie, rationaliteit…) waardoor meer ‘vrouwelijke’ eigenschappen (zoals groepsgevoel, zorg, behoud, solidariteit, gevoelens, intuïtie, innerlijk weten…) verwaarloosd dreigen te worden. In mannen, én in vrouwen. Vrouwen dragen actief bij aan een steeds mannelijker wordende maatschappij. Tijd voor een nieuw evenwicht.

 

Ten slotte, omdat aaneengesloten groepen van vrouwen meer impact kunnen hebben op hun omgeving, dan individuen alleen. Als we samen weer gaan ontdekken waar vrouwen wérkelijk voor (zouden kunnen) staan, als we elkaar gaan bekrachtigen in ons vrouw-zijn, in onze talenten, onze ideeën en onze visie voor de maatschappij waarin we leven, kunnen we elkaar gaan inspireren tot grootse dingen en zo voelbare invloed krijgen op onze omgeving en op de wereld. Op die manier kunnen we op een nieuwe manier gaan samenwerken met mannen, vanuit een opnieuw uitgedacht, misschien meer aan deze tijd aangepaste, vorm van vrouw-zijn.